Anlita en elektriker

Det finns många kunniga hemmafixare som kanske tycker det är onödigt att anlita en elektriker och hellre försöker göra jobbet själv för att spara pengar. Men det är inget bra sätt att spara pengar, i värsta fall kan en amatörmässig installation orsaka stora skador eller brand. Elektricitet är inte att leka med och därför finns en hel del regler kring vad man som amatörfixare får göra och vilka jobb det behövs en utbildad eller särskilt certifierad elektriker till. Den som ska renovera, bygga om eller bygga nytt på något sätt gör sig själv en stor tjänst genom att följa sådana regler.

Exempel på installationer
Vanliga installationer för en husägare kan gälla infravärme på altanen – elektriker nacka. Det behövs en elektriker för alla typer av fasta installationer eller borttagning av sådana. Däremot får du själv ansluta infravärme med vanlig stickpropp. Ska du bygga en bastu behövs en elektriker till det mesta, det enda du får göra är att köpa in det som behövs. Bastu och andra våtrum ställer mycket höga krav på att elektriska installationer görs fackmannamässigt. I exempelvis kök kan det vara tillåtet att ansluta vitvaror med stickpropp men alla fasta installationer måste utföras av en behörig yrkesman. Även vid enklare åtgärder som byte av strömbrytare, som är tillåtet att göra på egen hand, är det viktigt att veta vad man håller på med. Den som är det minsta osäker gör alltid bäst i att rådfråga eller anlita en elektriker för att inte ta några onödiga risker.

Jordfelsbrytare
Även om man gör alla installationer exakt enligt regelverket kan det uppstå situationer där något ändå går snett. Det kan vara skadedjur som grävt av någon kabel eller kanske en nyinköpt elektrisk produkt som har någon defekt. I sådana fall är en jordfelsbrytare ett mycket bra skydd då den bryter strömmen mycket snabbt om något ovanligt händer och det blir jordfel i anläggningen eller anslutna produkter. En jordfelsbrytare måste alltid installeras av behöriga elektriker och detta görs allt oftare som standard i nybyggen, medan äldre hus oftast saknar sådana säkerhetslösningar.

Elektriska installationer överallt
Vi har blivit alltmer beroende av elektricitet i vårt moderna samhälle. Det behövs el till det mesta från belysning och värme till elbilar och mobilmaster. Vad många inte tänker på är att även vår vattenförsörjning oftast kräver att det finns elektricitet och ett strömbortfall kan snabbt bli rätt besvärligt på många sätt. Viktiga verksamheter har vanligtvis reservsystem som, snabbt kan startas upp när det behövs men i vanliga bostadshus märks det väldigt tydligt hur viktig elektriciteten är för oss människor. Vi behöver den hela tiden och så länge den finns och fungerar märker vi det knappt, men när den försvinner i ett strömavbrott innebär det omedelbart jobb för elektriker som måste rycka ut och lösa problemet så fort det går.